MD de wereld uit!

Myotone dystrofie (MD) is de meest voorkomende erfelijke spierziekte bij volwassenen. De gevolgen van de ziekte worden per generatie erger. In de meest heftige vorm komen kinderen met MD al op hele jonge leeftijd te overlijden.

Er is nog geen geneesmiddel voor MD. Er zijn wel behandelingen mogelijk om beter met de gevolgen van de ziekte om te gaan, maar om MD uiteindelijk te kunnen genezen is verder onderzoek noodzakelijk.

Met de campagne ‘myotone dystrofie de wereld uit!’ halen we geld op voor nieuw onderzoek. Een eerste grote stap is al gezet. In september 2015 hadden we genoeg opgehaald om het onderzoek naar het beloop van de ziekte van start te laten gaan. Met alle donaties die nu binnenkomen, sparen we voor het volgende onderzoek.

Laten we er samen voor zorgen dat dit tweede extra onderzoek ook snel kan beginnen. Daarbij helpen alle beetjes! Of het nu een losse gift is of de opbrengst van een sponsorloop, braderie, dansmarathon of een veiling, alles telt mee.