Wendy loopt met 4x 40km 'MD de wereld uit!'

Wendy Janssen
from €5.000 (103%)

Ik ben Wendy Janssen. Ik ben dit jaar ingeloot voor de Vierdaagse in Nijmegen om voor het eerst deel te nemen: 4x 40km wordt het dus! Het werd eens tijd, als rasechte Nimweegse ;-)

Uitlopen van de vierdaagse is voor mij al een mooi streven op zich. Koppeling aan de actie 'Myotone Dystrofie de wereld uit!' maakt mijn motivatie gigantisch om het einddoel te halen: Via Gladiola op vrijdag 21 juli a.s.!

Vorig jaar heeft de man van één van mijn beste vriendinnen de diagnose Myotone Dystrofie gekregen. Hopelijk zijn hun kinderen 'vrij'. Ook al is de invloed van de ziekte zelf nu misschien nog beperkt, mentaal doet dit wat met hun gezin en omgeving... ook met mij dus! Ik kan weinig doen, behalve er voor hen zijn. Totdat ik ingeloot werd en dacht: laat ik het 'aangename' (voor zover je 4x 40km lopen aangenaam kunt noemen ;-), met het nuttige verenigen: in de vorm van een actie via het Prinses Beatrix Spierfonds, specifiek voor deze rotziekte.

Help jij mij om Via Gladiola te halen??? Hetzij door mentale support tijdens de vierdaagse, hetzij door een donatie???

We gaan ervoor!!! 'Al mot ik krupe, op blote voeten gaon...' ;-)

Raised €250

Raised €500

Raised €1.000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€25 04-08-2017 | 19:11 Een goed doel verdiend steun
€500 04-08-2017 | 09:29
€50 04-08-2017 | 00:27
€100 02-08-2017 | 23:13
€15 01-08-2017 | 20:15 Ik vond het een geweldige prestatie van Wendy!
View all

Recht vanuit mijn hart... zei hij erbij... Stil van...

05-08-2017 | 00:15 De vriend voor wie ik deze actie op touw heb gezet wil iedereen bedanken!!! Deze is voor jullie! Wat een geweldig nieuws dat het streefbedrag ruimschoots is behaald en dat het zelfs meer is dan we hadden durven hopen. Dit was niet mogelijke geweest zonder de inzet, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van Wendy die ik hiervoor eeuwig dankbaar ben. Zo hard als de diagnose Myotone Dystrofie ons als gezin raakte, zo hartverwarmend voelde het toen Wendy zei dat ze de 4-daagse ging lopen in het kader van de actie MD de wereld uit. Haar stille wens om ooit nog eens als echte Nijmeegse de 4-daagse te lopen had ze onlosmakelijk verbonden aan het lopen voor een doel, voor dit doel! Een doortastende aanpak en gedegen voorbereiding zijn haar niet vreemd en het stond vooraf al vast dat Wendy de Via Gladiola hoe dan ook zou halen. Het is lastig om het gevoel onder de juiste woorden te brengen dat iemand dit wil doen maar dankbaar en hartverwarmend zijn de woorden die hierbij het dichtst in de buurt komen. Naast Wendy ben ik iedereen die haar op alle mogelijke manieren heeft gesteund dankbaar om haar het doel te laten bereiken. Iedereen die heeft meegeleefd, meegetraind of haar tijdens het lopen heeft gesupport en haar naar de eindstreep heeft toegejuicht. Het doel hadden we niet kunnen bereiken zonder jullie donaties, donaties van groot tot klein van kleine mensen tot grote bedrijven, donaties van directe familie, goede vrienden tot mensen die gewoon graag een bijdrage willen leveren aan het bereiken van dit doel. Namens mijn familie, mijn gezin en mij persoonlijk: hartelijk dank! Er is en blijft veel geld nodig voor onderzoek. Voor onderzoek nu en in de toekomst, voor de patiënten van nu, maar juist ook voor de patiënten van de toekomst. Onderzoek is de enige weg naar het uiteindelijke doel: een medicijn om Myotone Dystrofie te genezen. Met iedere euro die Wendy met haar actie heeft opgehaald zetten we een stap dichter richting dat uiteindelijke doel waarin ik een rotsvast vertrouwen heb dat we dat gaan behalen. Het geld dat jullie nu hebben gedoneerd wordt direct gebruikt voor een onderzoek van het Maastricht UMC+ en het Radboud UMC naar de rol van voeding bij MD. Recent onderzoek lijkt aan te tonen dat mensen met Mytone Dystrofie een sterk verlaagde energiebehoefte hebben. In dit onderzoek willen de onderzoekers beter inzicht krijgen in de energiebehoefte van mensen met Myotone Dystrofie. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gerichte voedingsadviezen ontwikkeld worden voor mensen met MD. In een vervolgonderzoek kan vervolgens met behulp van deze gegevens een gerichte interventie worden gestart. Dankjewel allemaal
Read more