Radboudumc Neurologie

Thumb bf0344b3563bc4ec92fa8b001f47274d4d4ff0d7 Meerijden is meestrijden!

Toen de actie van Gerard ons ter ore kwam werden wij direct enthousiast om hier ook een steentje aan bij te dragen. De etappe vanaf Radboudumc Nijmegen naar Maastricht UMC leek ons een prachtige kans om mee te strijden door mee te fietsen. Onder leiding van Dr. Joost Raaphorst zullen wij dan ook kopman Gerard met een bescheiden peloton meesterknechten uit de wind gaan houden.

€ 1.352 opgehaald / 67%

Ons Doel € 2.000